סיוע בהכנת בקשה לקידום אקדמי

צוות הספרייה הרפואית מסייע לרופאי בית החולים (חברי סגל האוניברסיטה) בתהליך הגשת בקשה לקידום אקדמי, השירות הינו בעלות.

מומלץ מאד לבקש ממזכירות הוועדה באוניברסיטה צילום של "הקו" (הדף עם רשימת הפרסומים שהוכרה לטובת המינוי האחרון).

דרישות סף וקווים מנחים למינויים והעלאות בדרגה בחוגים הקליניים

רופא המעוניין להגיש בקשה למינוי ראשון מוזמן ליצור קשר

עם מירב בוך- אחראית הספרייה הרפואית

דוא"ל : meirav@shamir.gov.il
טל' בספרייה: 08-9779113/8467