סיוע בהכנת בקשה לקידום אקדמי

צוות הספרייה הרפואית מסייע לרופאי בית החולים (חברי סגל האוניברסיטה) בתהליך הגשת בקשה לקידום אקדמי באמצעות הוספת הנתונים :
 
IF של כתב העת, שם הקטגוריה והדירוג בה, Q וכן מספר ציטוטים לפרסום מתוך מאגר
WOS-core collection.
איש סגל המעוניין בשירות מתבקש לספק לצוות הספרייה את הנתונים הבאים לטובת  זירוז התהליך ומניעת שיבושים:

1. האם ומתי קיבל את הדרגה האקדמית האחרונה ?

2. לאיזו דרגה מבקש להתקדם ?

3. מומלץ מאד לבקש ממזכירות הוועדה באוניברסיטה צילום של "הקו" (הדף עם רשימת הפרסומים שהוכרה לטובת המינוי האחרון). הנתונים יתווספו רק לגבי הציטוטים החדשים שנוספו מאז הקו".

דרישות סף וקווים מנחים למינויים והעלאות בדרגה בחוגים הקליניים
רופא המעוניין להגיש בקשה למינוי ראשון מוזמן ליצור קשר
עם  מירב בוך- אחראית הספרייה הרפואית