שימוש נאות במאגרי הספריה וזכויות יוצרים

השימוש בעיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע , מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספרייה הרפואית "אסף הרופא" והמו"לים.
הורדת טקסט מלא של ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם , ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת, אסורה ומהווה עבירה על חוקי זכויות יוצרים.
הגישה למקורות והשימוש בהם מותרים לעובדי המרכז הרפואי אסף הרופא  ומיועדים לשימוש אישי בלבד, לצורכי מחקר או לימוד ולא לשימוש מסחרי. הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר שאינו משתייך לאוניברסיטה אסורה בהחלט.
הפרת כללים אלה עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות לכל המרכז הרפואי, ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות הנהלת המרכז.
לעובדי המרכז הרפואי ניתנת גישה למשאבים האלקטרוניים של הספרייה ממחשבים שמחוץ לקמפוס. הגישה מותנית ברישום ראשוני ממחשבים בתוך המרכז הרפואי. סרטון המסביר על תהליך הרישום קיים בפורטל הפנימי של המרכז