בדיקות וטיפולים בשירות האמבולטורי

בדיקות וטיפולים

לקביעת תור למכון יש לשלוח את ההפניה מקופת החולים בצירוף מס' טלפון בבית וטלפון נייד

טלפון ליצירת קשר: 08-9779817 שלוחה 1

פקס: 08-9779821 

089779817@shamir.gov.il :מייל

והזימון ישלח אליכם בהתאם לשיקול הדעת הרפואי

 

תבחיני עור לאלרגיה – תבחינים אלה מבוצעים כחלק מתהליך האבחון של נזלת אלרגית, ואלרגיה למזון. התשובות מתקבלות במקום בתוך 20דקות.
תבחיני עור לתרופות ולעקיצות דבורניים הן מורכבות יותר ונעשות במסגרת אשפוז יום.
מה צריך לדעת לפני הבדיקה? יש להפסיק טיפול בתרופות לאלרגיה שבוע לפני הבדיקה.

תבחין מטלית – תבחינים אלו מבוצעים במסגרת בירור של דלקת אלרגית למגע. במסגרת תבחינים אלו יונחו מדבקות על גב המטופל והוא יונחה לשוב למכון לאחר 2-3 ימים אז יוסרו המדבקות ותינתן תשובה.

מה צריך לדעת לפני הבדיקה? אין להרטיב את אזור הבדיקה עד לקבלת התשובה (2-3 ימים).

תפקודי ריאות - במסגרת האבחון והמעקב אחר חולים עם אסתמה מבוצעים במכון תפקודי ריאות כולל תגר מאמץ ותגר מתכולין.
מה צריך לדעת לפני הבדיקה? יש להפסיק טיפול במרחיבי סימפונות קצרי טווח (ונטולין, בריקלין) 4 שעות לפני, ומרחיבי סימפונות ארוכי טווח (סימביקורט, סרטייד, ספירומקס, רלבר וכו') 12 שעות לפני הבדיקה.

חסונים לאלרגיה – חיסונים ניתנים בצורת זריקות תת-עוריות למגוון אלרגנים נשאפים (במסגרת טיפול לנזלת אלרגית ואסתמה) וכן לעקיצות חרקים. חיסונים לאלרגיה הינם תהליך ממושך הכולל זריקות שבועיות במשך מספר חודשים ובהמשך זריקות חודשיות במשך 3-5 שנים. יעילות החיסונים גבוהה.
מה צריך לדעת לפני הבדיקה? לאחר כל חיסון יש להישאר בהשגחה במכון למשך 30 דקות לפחות.

תגרים – תגרים מבוצעים על מנת לאשש או לשלול קיום אלרגיה למזון או תרופות. במסגרת התגר נחשף המטופל למנות עולות של המזון או התרופה החשודים תחת השגחה רפואית על מנת לבחון אם מתפתחת תגובה.
מה צריך לדעת לפני הבדיקה? התגר נעשה במתכונת אישפוז יום ונמשך מהבוקר עד הצהריים. במשך כל זמן התגר אין לעזוב את שטח המכון. (הנחיות לתגר מזון נמצאים בטפסים להורדה).

טיפולים ב – IVIG – חולים עם מחלות חוסר חיסוני מסוימות הנזקקים לטיפול חודשי באימונוגלובולינים מגיעים למכון למעקב ולצורך קבלת טיפול זה.

 

כל שירותי המשרד ניתנים תחת טופס 17 או בתשלום.

מפת התמצאות