דר' אמיר יצחק

נוירולוג ופסיכיאטר

תחומי עיסוק רפואיים עיקריים:

פסיכיאטריה ילדים ונוער

נוירולוגיה ילדים והתפתחות הילד

השכלה:

רפואה - הטכניון

רפואת ילדים - שיבא

נוירולוגיה ילדים והתפתחות הילד – אסה"ר

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - גהה