פרופ' פוקס שמואל

מנהל מערך הקרדיולוגיה
פרופ' שמואל פוקס הוא מנהל מערך הקרדיולוגיה ומנהל מכון הלב
במרכז הרפואי אסף הרופא