פרופ' פוקס שמואל

מנהל מערך הקרדיולוגיה
פרופ' שמואל פוקס מנהל מערך הקרדיולוגיה ומנהל מכון הלב
במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).