גב' ריקי עמר

מזכירת היחידה לטיפול נמרץ לב ורכזת ועדת ההתמחות

אחראית על טיפול בתיקי חולים וטיפול שוטף באדמיניסטרציה.
אני אוהבת שהעבודה של מגוונת ומעניינת.
החזון שלי הוא להמשיך ליהנות ולגרום לסובבים אותי תחושה של נועם, ביטחון, אחריות ויעילות.