רציפים ירוקים לשם העלאת והורדת מטופלים בקרבת מרפאה / מחלקה

עמידה ברציף ירוק תאפשר לכם הורדה או העלאת מטופל לשם ליווי למרפאה או לקראת עזיבת המרכז. הרציפים מסומנים בירוק ולכן קלים לזיהוי.

מיקומם: כניסה לחדר מיון, בסמוך לחדרי ניתוח אמבולטורים ומכון דיאליזה, ליד מרפאת גסטרו, יולדות, תא לחץ, מרפאה אונקולוגית וביתן נפטרים.