סימן מוביל ומשטחים טקטיליים

סימנים על משטחי הליכה, מיועדים עבור אנשים עם מגבלת ראייה לסימון מעבר בין מדרכה לכביש ולשמירה על רצף תנועה.