מקומות חניה

134 חניות נכים פזורות ברחבי המרכז הרפואי ובחניונים המוסדרים.