מקומות חניה

134 חניות נכים פזורות ברחבי המרכז הרפואי ובחניונים המוסדרים.

בעל תג חניה נכה - פטור מתשלום על חניה.