שלטים מדברים

50 שלטים מדברים פזורים ברחבי המרכז הרפואי. במהלך תנועה ברחבי המרכז, השלטים, אשר יזהו את נוכחותם, יגיבו בפלט קולי המסביר על מיקומכם.

לשם הפעלת השלטים יש להערך מראש ע"י הורדת אפליקציה בשם STEP HEAR למכשיר טלפון נייד. כמו כן יש להפעיל לחצן בלותות'.