לכל הסרטים

if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }
if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }
if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }
if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }
if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }
if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }
if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }
if (item.ItemUrl != null) { if (item.ItemUrl.Url.Contains("=")) { } }