ילדים

אנא מלאו את השאלון המצורף. הטופס רשום בלשון זכר אולם מכוון לכל המגדרים.

פנייתכם מועברת לצוות המכון, ובהתאם לניסיון שלנו במקרים דומים, יוחלט האם פנייתכם מתאימה לטיפול בתא לחץ.

צוות המכון פועל על פי שיקולים רפואיים כאשר בראש ובראשונה עומדת טובת המטופל ושמירה על בטיחות הטיפול במטופל.

חשוב לציין כי מאחר ולא נעשו מחקרים בחלק מהרשימה שלעיל, לא נוכל לאפשר טיפול בחלק גדול מהפניות.

בעת מילוי השאלון תופיע סיבת הפניה – אנא לסמן בטופס סיבה אחת בלבד

הטיפול בתא לחץ בילדים מצריך התחשבות במצבו הרפואי של הילד והיכולת שלו לשתף פעולה במהלך הטיפול.

בשל עליית הלחץ במהלך הטיפול ללחץ של לפחות 1.5 אטמוספרות אבסולוטיות (שווה ערך לצלילה לעומק של 5 מטרים מתחת למים) קיים לעיתים קושי בקרב אוכלוסיות מסוימות לבצע את הפעולה באופן יעיל וזאת על מנת שלא ייגרם נזק למטופל.

ילדים רבים מגלים קושי בעת השהייה בתא לחץ. ישנה חובה לדאוג למלווה בזמן הטיפול ולאחריו.

  • יש לצרף קובץ סיכום רפואי עדכני (עד 6 חודשים) על מצבו הרפואי של הפונה, ניתן על ידי רופא/ת המשפחה. ללא סיכום רפואי עדכני לא נוכל לתת מענה לפנייתכם. במידה ויש הפניה רפואית לטיפול בתא לחץ, נא לצרף אותה.
  • איננו שומרים את הסיכום הרפואי, לכן יש צורך להביאו עמכם במידה ותוזמנו לפגישת היעוץ.
  • במידה והנכם מעשנים בסביבתו של הילד אנו מבקשים מכם להפסיק לעשן בסביבתו לפני תחילת הטיפול
ילדים
סיבת הפנייה
מגדר
קופת חולים
הטיפול בתא לחץ מצריך שיתוף פעולה במהלכו תידרש להגיע 5 ימים בשבוע לטיפול שאורך שעתיים לפחות ובהתאם לפרוטוקול הטיפולי שייקבע על ידי רופאי המכון.