רשימת בדיקות

להלן רשימת הבדיקות המבוצעות במעבדה לפרמקוגנטיקה במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).

שם התרופה

שם הבדיקה

Tamoxifen (Tamofen, Tamoxi)

CYP2D6

Fluoxetine (Flutine, Prizma, Prozac)

 

Paroxetine (Parotin, Paxxet, Paroxetine-Teva, Seroxat)

 

Venlafaxin (Efexor, Viepax, Venla)

 

Haloperidol (Haldol, Haloper, Pericate, Peridor)

 

Thioridazine (Ridazin)

 

Risperidone (Risperidal, Risperidex, Rispond)

 

Amitriptyline (Elatrol, Elatrolet)

 

Desipramine (Deprexan)

 

Imipramine (Primonil, Tofranil)

 

Nortryptyline (Nortylin)

 

Carvedilol (Carvedexxon, Carvedilol Teva)

 

Metoprolol (Lopresor, Neobloc)

 

Propranolol (Deralin, Prolol)

 

Alprenolol (לא רשום בארץ)

 

Timolol (Nyolol, Tiloptic, V-Optic, Cosopt*, Combigan*, Timpilo*)

 

Codeine (Codical, Codivis, Histafed Comp, Migralev, Pertussol, Rekod,

 

Rokacet,Rokal, Spasmalgin, Tussosedan)

 

Dextromethorphan (Acamil Tsinun&Shapa'at, Robitussin DM, Tarodex, Triaminic,

 

Tussophedrine NF)

 

Flecainide (Tambocor)

 

Clopidogrel (Plavix)

CYP2C19

Omeprazole (Losec, Omepra, Omepradex)

 

Pantoprazole (Controloc)

 

Lansoprazole (Lanso, Lansoprazole Teva, Lanton, Zoton)

 

Rabeprazole (Pariet)

 

Amitriptyline (Elatrol, Elatrolet)

 

Clomipramine (Anafranil, Maronil)

 

Phenytoin (Dilantin, Epanutin)

 

Phenobarbitone (Phenobarbitone)

 

Diazepam (Assival)

 

Cyclophosphamide (Endoxan)

 

Progesterone (Crinone, Endometrin 100, Gestone, Utrogestan)

 

Warfarin (Coumadine)

CYP2C9

Viagra

 

Fluoxetine (Flutine, Prizma, Prozac)

 

Ibuprofen

 

Sulfa drugs