מה כולל רצף האוטיזם?

במה מתבטאת הלקות?

רצף האוטיזם הינה הפרעה נוירולוגית-התנהגותית מורכבת שמקורה נוירו-ביולוגי וגנטי. הלקות מתבטאת בחסרים מתמשכים ובולטים בשני תחומים:

◾ בתחום החברתי-תקשורתי: קושי בהדדיות חברתית, חסרים בהתנהגויות לא מילוליות וקושי בכישורים החברתיים עם בני הגיל.
◾ בתחום ההתנהגותי: שפה, התנהגות ומשחק סטריאוטיפיים וחזרתיים, קושי עם שינויים ברוטינה, תחומי עניין מצומצמים ואינטנסיביים והפרעה בוויסות החושי.
האם מדובר בהפרעה שכיחה?
◾ שכיחות רצף האוטיזם עלתה משמעותית בעשורים האחרונים ועומדת על 1:68.  
◾ הלקות מתאפיינת בשונות רבה באופי ההתבטאות ובמידת החומרה של התסמינים.

לטופס פניה לאבחון למרכז לאוטיזם - לחצו כאן להורדה