מחקר, הפצת ידע וקידום זכויות

​המרכז עוסק בפעילויות מחקר רבות ומסייע בהפצת ידע וקידום זכויותיהם של ילדים על רצף האוטיזם

​המרכז עוסק במחקר בשיתוף עם אוניברסיטאות שונות בארץ כדי לקדם את הידע בתחום האוטיזם. 

היום מתנהלים במרכז לאוטיזם מספר רב של מחקרים בתחומים שונים: ההתערבות הטיפולית ותוצאותיה, מאפייני רצף האוטיזם והשוואתם לאוכלוסייה הרגילה, מחקר על הפרעות נלוות לרצף האוטיזם, אפידמיולוגיה, גורמי סיכון ועוד...).  חלק מהמחקרים מ"ייצור מקומי"  וחלקם שיתופי פעולה עם חוקרים מהארץ ומרחבי העולם.  המרכז קיבל מספר מענקי מחקר להובלת מחקרים חשובים.

הפצת ידע להורים ואנשי מקצוע

  • ​מתן תמיכה מקצועית לקורסים בתחום האוטיזם במוסדות להשכלה גבוהה להעמקת הידע באבחון וטיפול ברצף האוטיזם בקרב סטודנטים במקצועות הרלבנטיים. 
  • צוות המרכז מרצה בכנסים שונים הן על תוצאות המחקרים והן בנושאי אבחון וטיפול באוטיזם.
  • רופאות המרכז נותנות הרצאות לרופאי הקהילה ולרופאי ואחיות טיפות החלב.

קידום זכויות

  • לובי מול משרדי הבריאות, הרווחה וביטוח לאומי במטרה לקדם זכויות לילדים על רצף האוטיזם תוך ביסוסם על מחקר וידע.
  • הצוות משתתף בוועדות מייעצות של משרד הבריאות, עדויות בבג"ץ או ערכאות אחרות  ועוזר בניסוח מכתבים מקצועיים למשרדים הרלבנטיים.​