התערבות טיפולית

המרכז בונה מודלים טיפוליים המתבססים על "רפואה מבוססת מחקר" הן בתחום החינוכי-התנהגותי והן בתחום הטיפול התרופתי. 

מעון שיקומי אלוטף

אלוטף אסף הרופא הינו מעון יום שיקומי, לפעוטות המאובחנים על רצף האוטיזם שהוקם ומופעל על-ידי אלו"ט - האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים - עמותת הורים ללא כוונת רווח, שמטרתה קידום רווחתם ואיכות חייהם של ילדים, הלוקים באוטיזם.

אלוטף אסף הרופא  עונה על הצורך בהתערבות מוקדמת ואינטנסיבית והצורך בריכוז המשאבים, הן משאבי הידע המעמיק בתחום והן משאבי כוח האדם. בנוסף לכך, מסגרת אלוטף מאפשרת סיוע להורים ותמיכה למשפחה, הן באופן פרטני והן ע"י קבוצות תמיכה.

המעון פועל עפ"י עקרונות הגישה ההתנהגותית ומקנה שירותי חינוך מיוחדים לילדים עם אוטיזם ומשפחותיהם. המעון שם דגש על מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם. ייחודו של המעון בכך שמעניק תכנית התערבות מוקדמת ואינטנסיבית לילדים מתחת לגיל שלוש ותכנית ההתערבות החינוכית מושתתת על עקרונות ה-ABA (ניתוח התנהגות יישומי, Applied Behavioral Analysis). גישה התנהגותית אינטנסיבית וספציפית לילדים עם אוטיזם בגיל הרך שהוכחה בעשרות מחקרים.

אלוטף אסף הרופא מונה 21 פעוטות המחולקים לשלוש קבוצות גן בנות 7 ילדים בכל אחת.

צוות טיפולי: בכל קבוצת גן יש צוות חינוכי הכולל גננת ו 7 סייעות המורכבות מבנות שירות לאומי ותרפיסטיות המקבלות הדרכה על תכנית הטיפול של הילד מהמנחות המומחיות בניתוח התנהגות. בנוסף במעון פועל צוות רב מקצועי הכולל: מנחות (מנתחות התנהגות בעלות ידע וניסיון בניתוח התנהגות יישומי, בעלות רקע התפתחותי ובעלות ניסיון בבניית תכניות טיפוליות לילדים עם אוטיזם), קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטית, פסיכולוגיות, עו"סית ומנהלת המעון.

תכנית ההתערבות

​תכנית הלמידה של הילד מעוצבת באופן אינדיבדואלי ומותאמת לצרכיו ולרמת התפתחותו. התכנית החינוכית-התנהגותית הינה אינטנסיבית ומקיפה את מכלול תחומי התפקוד של הילד: שפה ותקשורת, משחק, קוגניציה, מוטוריקה גסה ועדינה, כישורי חיים וחיברות.  מטרתה להכין את הילדים לשילוב בקהילה במסגרת פחות מובנית וכמה שיותר נורמטיבית. ילדים המתקדמים בתכניות האישיות מתחילים בתכנית שילוב הדרגתית בגן רגיל הסמוך למעון (מעון ויצ"ו באסף הרופא), בליווי הצוות המקצועי, תוך שיתוף פעולה מלא עם צוות הגן המשלב.

השירות הטיפולי באלוטף מושתת על עקרונות של קבלת החלטות על סמך איסוף נתונים וניתוחם, צוות מקצועי המקבל הדרכה באופן שוטף, שימוש באסטרטגיות למידה בעלות ביסוס מחקרי, יישום עקרונות ניתוח התנהגותיים כגישה מובילה במכלול סביבות החיים של הילד, בגן, בבית, ובקהילה.
מטרת הטיפול היא לחנך ילדים עם אוטיזם תוך שימוש בשיטות המעודכנות  ביותר, כמו גם להקנות להוריהם ידע ומיומנויות הכרחיות ליצירת אקלים נאות ומקדם בסביבה הביתית.  

במעון הפועל על פי הגישה ההתנהגותית ניתן דגש רב ללמידה פרטנית במירב שעות היום ולכן המעון בנוי באופן שיאפשר זאת. לכל ילד חלל למידה אישי מעבר לחללים הכלליים שמאפשרים פעילות חברתית וגנית.

מעבר לשעות הטיפול הפרטני קיימת התייחסות לקבוצה החברתית ולפעילות הגנית. המטרה היא לאפשר לילדים ולהוריהם לחוות שגרת יום גנית, נורמטיבית ככל שניתן לצד ההתייחסות הטיפולית הפרטנית. כך שבמהלך היום נערכים מפגשים, הילדים משחקים ביחד בחצר, בפינות משחק ומשתתפים בפעילות יצירה. כמו כן נחגגים בגן חגים וימי הולדת ובמהלך השנה נערכות מספר מסיבות יחד עם ההורים כנהוג במסגרות חינוך לגיל הרך.

מה זו גישת טיפול המבוססת על עקרונות התנהגותיים?

​המחקר על האפקטיביות של הטיפול ההתנהגותי הוא רחב ביותר. המחקרים מראים על התקדמות מהירה יחסית של כל הילדים (ברמות שונות, בהתאם לעוצמת הליקוי). ככל שהאינטנסיביות של הטיפול רבה יותר מבחינת שעות, וככל שהגיל מוקדם יותר ההתקדמות רבה יותר.

הטיפול ההתנהגותי נועד להקל על הילד עם האוטיזם את הבנת דרישות הסביבה ובכך, להביא את הילדים לתפקוד אדפטיבי מקסימלי ליכולותיהם. המטרה היא לשפר את המיומנויות של הילד. בהתאמת התוכנית לילד, מתמקדים במיומנויות מבצבצות או באלו שהן הבאות בתור ברצף ההתפתחותי ומבוססות על מיומנויות אחרות שכבר נרכשו. כל מיומנות מפורקת למרכיביה ונלמדת בצורה הדרגתית כמשימות נפרדות.

בתחילת ההתערבות יש חשיבות לטיפול מובנה:          

  • התאמת התוכנית לצרכי הילד ומאפייניו
  • צורת הלימוד היא קבועה (רק התכנים משתנים) - הסיטואציה הלימודית הופכת למוכרת עבור הילד, ובכך מקלה על הלימוד. 
  • לפעמים התנאים מובנים גם ברמה הפיזית - לכל ילד חדר או חלל עבודה אישי,
  • העבודה ליד שולחן עם כמה שפחות גירויים המסיחים את דעתו של הילד.
  • הטיפול משולב ברוטינות היומיומיות במעון ובכך הילד הופק לאקטיבי בלמידה ולשותף פעיל.

הערכת ההתערבות

​הערכה מסוג אחד נערכת לפני התחלת הטיפול לשם התאמת תוכנית הטיפול לילד. תוך כדי העבודה יש הערכה תמידית של תפקודו של הילד דרך רישום תגובותיו.  ההתמקדות היא בהבנת מקור התגובות של הילד, דרכי ההתמודדות עימן, והתאמת אסטרטגית הלימוד לצרכיו.

יכולת ההכללה היא פעמים רבות בין הקשיים של ילדים עם אוטיזם. לכן, יש חשיבות רבה ליישום הדברים שמלמדים בחדר למצבי יומיום ועם מגוון אנשים. להורים תפקיד חשוב מאד בהכללת הנלמד. לאחר התקדמות ביכולת התקשורת עם הסביבה חשוב להכליל את המיומנויות הנלמדות גם בגן המשלב. 

מעורבות ההורים הינה גורם חשוב מאד בהתקדמותו של הילד. ההורים מקבלים הדרכה דו שבועית אישית ממנחת התכנית של ילדם בה הם יכולים להתעדכן בתכנית של הילד ולהעלות בעיות עימן מתמודדים מחוץ לשעות הגן. בנוסף הם מוזמנים לתצפית פעם בשבוע ומשתתפים אחת לחודש בקבוצת הורים.

פיקוח רפואי במסגרות המטפלות בילדים על רצף האוטיזם בגיל הרך

​רופאות המרכז לאוטיזם מספקות פיקוח רפואי מקצועי לילדים על רצף האוטיזם המשולבים בקהילה במעונות יום שיקומיים, גני תקשורת ומרכזי טיפול אחר הצהריים לילדים משולבים במסגרות חינוך רגילות בבקרים.