סרטוני הכנה לתבחיני גדילה והתפתחות

לפניכם מספר סרטוני אנימציה הסברתיים,

המציגים את שלב התבחינים,

לפני ההגעה לאשפוז יום ילדים ומרפאות אנדוקרינולוגית.

מטרת הסרטונים להפחית לחץ וחרדה אצל המטופל,

דרך הצגת כל השלבים בתהליך הרפואי

והצגתם בצורה קלילה וחוויתית.

אני מקווה שהצפייה לפני, תעצים את חווית המטופל

תפחית דאגה ותעביר את מתן השליטה לילד/ה.

צפייה נעימה

ויוי היפשר ייזום ותוכן

אחות אחראית אשפוז יום ילדים.