איבוד שמיעה פתאומי

אנא מלאו את השאלון המצורף. הטופס רשום בלשון זכר אולם מכוון לכל המגדרים.

פנייתכם מועברת לצוות המכון, ובהתאם לניסיון שלנו במקרים דומים, יוחלט האם פנייתכם מתאימה לטיפול בתא לחץ.

צוות המכון פועל על פי שיקולים רפואיים כאשר בראש ובראשונה עומדת טובת המטופל ושמירה על בטיחות הטיפול במטופל.

חשוב לציין כי מאחר ולא נעשו מחקרים בחלק מהרשימה שלעיל, לא נוכל לאפשר טיפול בחלק גדול מהפניות.

  • במידה והאיבוד שמיעה אירע מעל חודש אנו למדים כי השינוי כתוצאה מהטיפול אינו משמעותי ועל כן ההחלטה על הטיפול היא של רופאי המכון תוך התחשבות במצבו הרפואי של הפונה.
  • איננו שומרים את הסיכום הרפואי, לכן יש צורך להביאו עמכם במידה ותוזמנו לפגישת הייעוץ.
  • במידה והנך מעשן (סיגריות, קנאביס, סיגר, מקטרת): תידרש להפסיק לפני התחלת הטיפולים.

יש לצרף לפנייתך את המסמכים הבאים:

  • בדיקת שמיעה אחרונה
  • סיכום של רופא א.א.ג / סיכום ביקור מיון
  • במידה ויש סיכום רפואי כללי ע"י רופא משפחה
איבוד שמיעה
מין
מחויבות לטיפול: