שאלון היכרות - שירות לאומי

הנך מוזמנת למלא את השאלון לשירות לאומי

שאלון היכרות - שירות לאומי
סוג השירות
בגרות
מהי השליטה שלך בשפה העברית
מהי השליטה שלך בשפה האנגלית?
ידע בתוכנות OFFICE
משך זמן השירות
?באילו מהתפקידים היית רוצה להשתבץ