שאלון היכרות - שירות לאומי

הנך מוזמנת למלא את השאלון לשירות לאומי

שאלון היכרות - שירות לאומי
סוג השירות
בגרות מלאה או חלקית
איזה סוג בגרות סיימת
מהי השליטה שלך בשפה העברית?
מהי השליטה שלך בשפה האנגלית?
אנא סמנו את הידע בתוכנות OFFICE
מהו משך השירות הלאומי שחשבת לעשות?
אילו תפקידים היית רוצה לבצע כסיוע לאחות מוסמכת
אילו תפקידים היית רוצה לבצע בתחום המנהלי - אדמינסטרטיבי