שאלון היכרות - שירות לאומי

הנך מוזמנת למלא את השאלון לשירות לאומי

שאלון היכרות - שירות לאומי
סוג השירות
בגרות מלאה או חלקית
מהי השליטה שלך בשפה העברית?
מהי השליטה שלך בשפה האנגלית?
אנא סמנו את הידע בתוכנות OFFICE
מהו משך השירות הלאומי שחשבת לעשות?
באילו מהתפקידים היית רוצה להשתבץ?