בעלי תפקידים ואנשי קשר

אחראית הסטאז'רים בביה"ח:

פרופ' ארנה טל, סגנית מנהל המרכז הרפואי

טלפון: 08-9778167

פקס - 08-9779502

ornatal@asaf.health.gov.il​

מרכזת וועדת הסטאז':

מחלקת הדרכה - שרונה נתנאל

טלפון: 08-9779577 או 057-7345577

Fax:08-9779126​

משאבי אנוש

גב' תיקי צקירר

טלפון : 08-9542076

מרכז סטאז' בחטיבה הפנימית

ד"ר אלי שילוח

מזכירתו – יונה חנניה

טלפון : 08-9779812​

סדרן תורנויות בחטיבת ילדים

(יש למסור העדפות עד 10 בחודש עבור החודש הבא)

נא לשלוח את הבקשות לתורנויות למייל הבא:

shiftsyeled@gmail.com​

סדרן תורנויות בחטיבה הפנימית ובמלר"ד

(יש למסור העדפות עד 10 בחודש עבור החודש הבא)

גב' קרן זוארץ בטלפון 08-9779913 או במייל toran.pnimit@gmail.com

שיבוץ למחלקות כירורגיה

בסמוך לתחילת הסטאז' במחלקות הכירורגיות יש לפנות לאחת מהן ולבדוק איפה שובצת

כירורגיה א' – גב' רחל מלכה 08-9779203

כירורגיה ב' – גב' אושרה אלול 08-9779224

הדרכה לתוכנת הנמ"ר

יש לפנות לרעות– מטמיעת הנמ"ר – 057-7345796 או למחלקת מחשוב לצורך קביעת מועד להדרכה אישית.​