הסטאז' במחלקה הפנימית

הסטאז'רים משובצים באחת מתוך שבע המחלקות הפנימיות באסף הרופא:

  • פנימית א' – מנהלת המחלקה, ד"ר רונית זיידנשטיין טלפון - 08-9779243
  • פנימית ב' – מנהל המחלקה, פרופ' משה טישלר טלפון – 08-9779263
  • פנימית ג' – מנהל המחלקה, פרופ' מיכה רפופורט טלפון – 08-9779283
  • פנימית ד' – מנהל המחלקה, ד"ר אנדראס בוקס טלפון – 08-9779302
  • פנימית ה' – מנהל המחלקה, ד"ר אלי שילוח טלפון - 08-9779812
  • פנימית ו' – מנהל המחלקה, ד"ר גורליק אולג– 08-9779994
  • פנימית ח' - מנהל מחלקה - ד"ר שמואל עובדיה - 08-9772185

חשוב לדעת !!!

בסמוך לקביעת תכנית הסטאז', יש ליצור קשר עם ד"ר אלי שילוח, מנהל מחלקה פנימית ה' שמרכז את השיבוץ בחטיבה הפנימית בטלפון 08-9779812.

ד"ר שילוח מבקש לשוחח עם כל סטאז'ר חדש במטרה להכיר אותו ולהציג לפניו את העבודה במחלקות הפנימיות ולהשתדל לשבץ אותו להשגת התאמה מירבית.

ביום הראשון לעבודתך במחלקה הפנימית, יש להגיע להדרכה במיון הפנימי בנושא העבודה. ההדרכה באה להקל על עבודתך בתורנות במיון באמצעות הכרות עם עבודת המיון תוך הדרכה מלווה. ההדרכה מתקיימת ע"י ד"ר שופן, סגן מנהל המלר"ד וכוללת אוריינטציה וכלים מקצועיים חשובים.