חודשי בחירה

1. תינתן אפשרות בחירה חופשית לסטאז'ר של חודשי בחירה.

2. חודשי בחירה ניתן לעשות:

  • בכל בית חולים בארץ, המוכר להתמחות.
  • רפואת משפחה 
  • בבית חולים אוניברסיטאי בחו"ל לאחר אישור האחראי על הסטאז' בבית החולים.

במקרה זה חייב אישור והערכת המחלקה בה שהה.

3. לעתודאים, חודש בחירה אחד חובה בהרדמה או בטיפול נמרץ כללי.

4. לתשומת לבכם – וועדת הסטאז' רשאית לחייב סטאז'ר היוצא לאלקטיב בחוץ לעשות תורנות 

אחת או שניים במיון פנימי / מיון ילדים בהתאם לצורכי בית החולים.

5. תיאום האלקטיב הינו באחריות הסטאז'ר. עלייך לפנות למנהל המחלקה ולקבל אישור לחודש 

אלקטיב. יש להודיע למחלקת הדרכה המתאמת את האלקטיב עם בית חולים אחר, באמצעות 

מכתב המציין שהתורנויות והמשכורת ישלמו על ידי שמיר (אסף הרופא).