סיום הסטאז'

הערכת סטאז'ר

בסיום כל תקופה במחלקה, יש להחתים את מנהל המחלקה בפנקס הסטאז', ולהגיש לו את טופס ההערכה הנמצא בדף האחרון בפנקס הסטאז'. לאחר קבלת דף המשוב חובה להעביר את הטופס להדרכה – ניתן באופן אישי, או באמצעות הפקס 9126. חשוב שכל החתימות ומילוי טפסי ההערכה על ידי מנהל המחלקה ייעשו בסמוך לסיום התקופה במחלקה. בסיום הסטאז' הפנקס וחוות הדעת מועברים למשרד הבריאות. היעדר חתימה או טופס ההערכה ימנע אישור של שנת הסטאז'. ​

סיום הסטאז'

לקראת סיום שנת הסטאז', יש לתאם שיחת סיכום עם יו"ר וועדת הסטאז' - פרופ' ארנה טל - באמצעות מזכירתה הגר בטלפון 08-9778167. לפני הפגישה יש להגיע למחלקת ההדרכה עם פנקס הסטאז', לצורך קבלת המסמכים הרלבנטיים. יש להקפיד על החתימות הנדרשות בפנקס הסטאז' ובמכתב הנלווה.
לאחר מכן, בוגרי הארץ צריכים להגיע עם המסמכים החתומים + פנקס הסטאז' לבתי הספר לרפואה.
בוגרי חו"ל צריכים להגיע ללשכות הבריאות בהתאם לאזור המגורים.
במקביל יש לעשות את תהליך סיום ההעסקה מול מחלקת משאבי אנוש.​