ילדים

היכרות עם הפרוצדורות השונות המתבצעות בילדים ושיפור המיומנויות הקיימות לטיפול מיטבי ונכון.

  • קורס טראומת ילדים - קורס להכשרת צוות טראומה מולטידיסציפלינארי לטיפול בילד נפגע טראומה, המבוסס ברובו על תרגול מיומנויות וסימולציות. הקורס מיועד לרופאים, צוותים סיעודיים ופרמדיקים העוסקים בילדים נפגעי טראומה במתאר של טרום בית חולים/בית חולים
  • קורס טרנספורט ילדים ותינוקות
  • קורס סדציה תינוקות - הקורס כולל דרגות סדציה, הערכה טרום סדציה, ציון ASA, אסטרטגיות טיפוליות, פרמקולוגיה נכונה, עקרונות בטיחות בסדציה, יצירת סביבה בטוחה במלר"ד למתן סדציה, זיהוי מצבי מצוקה, ניטור קליני ומכשירני, קפנוגרפיה ועוד.
  • ACLS PROVIDER
  • APLS INSTRUCTOR