רפואה דחופה

הקניית ידע וכלים לזיהוי נכון וטיפול מהיר ויעיל במטופלים, תוך שימוש בכלים המתאימים ביותר.

  • קורס מתמחים ברפואה דחופה - קורס להקניית ידע וכלים מתאימים לביצוע פרוצדורות חיוניות ברפואה דחופה ולניהול וטיפול קריטי בחדר הלם, כולל היכרות עם כל המונחים והעזרים ברפואה דחופה.
  • קורס טריאז' מיון ראשוני - הקורס מאפשר הקניית ידע, רכישה ושיפור מיומנויות של צוות המלר"ד בביצוע אומדן וקביעת קדימויות להתערבות, לצורך מתן טיפול מיטבי ושימור בטיחות הטיפול במטופל.
  • פרמדיק - מסלול משולב סיעוד (בשיתוף מד"א)
  • הערכה וטיפול בכאב מלר"ד מבוגרים
  • הדרכה לטיפול בשבץ שטח / בי"ח