קליטת סוכן

סוכן/ת יקר/ה

ברוכים הבאים למרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)!

על מנת להסדיר את הליך כניסתך ליחידות במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) עלייך למלא מספר טפסים.

שמות הטפסים ואופן מילויים מפורטים בטבלה מטה – תשומת לבך להנחיות.

את הטפסים המלאים והחתומים יש להשיב למייל HR@shamir.gov.il.

עם המצאת הטפסים כנדרש ישלח אליך אישור להנפקת תג מגנטי ואישור למדים.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לאדוה לוי במזכירות משאבי אנוש,
במייל: HR@shamir.gov.il או בטלפון 08-9779570 שלוחה 1.

 

מספר טופס

שם הטופס

הערות

A1

טופס אישור העסקת סוכן

יש להפקיד על מילוי כל הסעיפים.

סעיפים א-ג – ימולאו ע"י הסוכן.

סעיף ד- מילוי ע"י האחראי ברכש/ בית מרקחת (בהתאם להקשר).

A2

קיום חוקי עבודה והסדר ביטוחי

נדרשת חתימת האחראי/ת מהחברה השולחת המאשר העסקתך על פי דין.

A3

אישור על קבלת חיסונים

בהתאם לחוזר משרד הבריאות בדבר חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות.

A4

אוריינטציה לסוכנים ביחידות פולשניות ויחידות בהם מגע עם חולים

קריאה וחתימה על ההסכם.

A5

שמירת סודיות

קריאה וחתימה על ההסכם.

יום הקליטה (לאחר קבלת האישור)

​ביום הגעתכם למרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) יש לבצע את תהליך הקליטה על פי סדר השלבים הבאים (קיימת חשיבות לסדר הפעולות):

מס' פעולה

פעולה

איש קשר

הערות

1

הפקדת פיקדון לתג אישי ומדים

התשלום יבוצע טלפונית באמצעות כרטיס אשראי

פירוט התעריפים:
א. פיקדון לחלוקים - 200 ש"ח 
ב. פיקדון להנפקת תג - 20 ש"ח

ביתן 233 – גזברות

גב' איזבלה ליכטמן

08-9779510

 

*חשוב לשמור את אישור הקבלה מאחר ועם סיום פעילותך במרכז, עם החזרת המדים והתג, יוחזר הפיקדון

 

2

הנפקת תג מזהה

על פי הנחיית הנהלת המרכז הרפואי, חובה על כל עובד חוץ להצטייד בתג מזהה.

 

יש להגיע לביתן 211 – ענף  מחשוב נוכחות, משאבי אנוש לצורך צילום.

*יש להציג קבלה עבור תשלום הפיקדון

 

3

קבלת מדים

במרכז הרפואי קיימות מכונות המנפקות מדים.

יש להגיע לביתן 253 -  מערך הטקסטיל

עם  התג + הקבלה עבור תשלום הפיקדון עבור קידוד למערכת וקבלת הסבר

 

 

 

​אנו מאחלים לכם קליטה מהירה ובהצלחה!