בדיקת אקו לב עובר

אחראית המרפאה המשולבת לקרדיולוגיית העובר – ד"ר ליטל גורדין קופילוב, מומחית בקרדיולוגיית ילדים.  

עבודת הצוות בין המומחים ביחידה מאפשרת מבט כוללני על העובר וייעוץ מקצועי תואם על ידי צוות רב תחומי.

הבדיקה מתבצעת במקרים מיוחדים ובסיכון מוגבר החל משבוע 15 על ידי ד"ר ליטל גורדין קופילוב רופאה מומחית בקרדיולוגיית ילדים, הנמנית על צוות רופאי היחידה. 
במהלך הבדיקה מבוצע דימות של חדרי הלב, כלי הדם הגדולים, קצב פעימות הלב וזרימות הדם בתחנות השונות. בתום הבדיקה ניתנות המלצות וייעוץ קרדיולוגי להמשך ההיריון והלידה.
יתרונות הבדיקה ביחידת האולטרה סאונד הינה כי היא מבוצעת בשילוב הקרדיולוגית ורופאי היחידה, שהינם מומחים בביצוע סקירת מערכות. עבודת הצוות בין המומחים מאפשרת מבט כוללני על העובר וייעוץ מקצועי תואם על ידי צוות רב תחומי.