סיום התנסויות קליניות בסיעוד

עם סיום ההתנסות יש להחזיר את תג העובד והמדים ולאחר מכן להגיע לגזברות לצורך קבלה חזרה של צ'ק הפיקדון.

חשוב לדעת- הגזברות סגורה בין השעות 10:00-12:00.

במידה וההתנסות מתארכת מעבר לתאריך שנקבע, יש ליצור קשר עם המשרד לפיתוח מקצועי להארכת אישור היציאה מבית החולים.