עבודה סוציאלית באגף ילדים

תפיסת עולמו של ילד

תפיסת הילד לגבי מחלה והטיפול בה שונה מתפיסת המבוגר מבחינה גופנית, קוגניטיבית ורגשית.
ילדים מבינים את גורמיי המחלה, הטיפול והמניעה ובתי חולים בכלל באופן שונה ממבוגרים בהתאם לגילם ושלבי התפתחותם.

גורמי דחק ספציפיים בילדים:

  1. געגועים למשפחה ולסביבה הביתית המוכרת והבטוחה.
  2. פחד מפרוצדורות רפואיות הליכים רפואיים.
  3. פחד מכאב ופחד ממגע פיזי של אנשים לא מוכרים.
  4. הניתוק מקבוצת ההתייחסות החברתית ומעולם בית הספר.

העובדים הסוציאליים מודעים לצרכים הייחודיים של הילדים, רואים בהורים שותפים מלאים בטיפול ועוסקים בהנחיה והדרכה של ההורים בהתאם למצבים המיוחדים בהם נמצא הילד.