עבודה סוציאלית באגף ילדים

גורמי דחק ספציפיים בילדים:

  1. געגועים למשפחה ולסביבה הביתית המוכרת והבטוחה.
  2. פחד מפרוצדורות רפואיות הליכים רפואיים.
  3. פחד מכאב ופחד ממגע פיזי של אנשים לא מוכרים.
  4. הניתוק מקבוצת ההתייחסות החברתית ומעולם בית הספר.

העובדים הסוציאליים מודעים לצרכים הייחודיים של הילדים, רואים בהורים שותפים מלאים בטיפול ועוסקים בהנחיה והדרכה של ההורים בהתאם למצבים המיוחדים בהם נמצא הילד.