עבודה סוציאלית במלר"ד

הפניית מטופל לעובדת סוציאלית במלר"ד

הכניסה למלר"ד הינה אירוע טראומטי לחולה ולמשפחתו, המלווה לעיתים בתגובות רגשיות והתנהגותיות בעלות השלכות מידיות או לטווח ארוך.

סביב אירוע זה מתעוררים מקרים המחייבים התערבות טיפולית מקצועית, במקביל לטיפול הרפואי.

הטיפול המשולב נעשה בצוות רב מקצועי הכולל רפואה, סיעוד ועבודה סוציאלית, מתוך הכרה שככל שההתערבות הפסיכו-סוציאלית תעשה מוקדם יותר, כך יוכלו הפונה למיון ומשפחתו לחזור לתפקד בצורה הטובה ביותר או להתאים עצמם באופן אופטימלי לתנאים החדשים שנוצרו. כמו כן, תאפשר התערבות מהירה ומיומנת, שחרור מהיר ויעיל מהמחלקה תוך שימוש מושכל במשאבי בית החולים ובקהילה.

אוכלוסיות היעד שעפ"י חוק חובה להפנותה לעובדת סוציאלית 24 שעות ביממה

 • אלימות במשפחה (נשים, קשישים).
 • חסרי ישע על פי החוק.
 • ילדים בסיכון (כולל הזנחה).
 • ניסיונות התאבדות מתחת לגיל
 • תקיפה מינית​.
 • אירוע רב נפגעים.
 • איתור אפוטרופוס לקטין.
 • חולים נטושים.
 • קטינה בהריון.
 • קשישים הזקוקים לסיוע בתכנון שחרור.
 • נפגעי תאונת דרכים ומשפחתו.
 • נפגעי טראומה ומשפחתם.
 • חולים עם בעיות סוציאליות מורכבות.
 • דיירי רחוב.
 • שכול פתע.