עבודה סוציאלית בשעת חירום

אודות השרות

השרות לעבודה סוציאלית בבית חולים אחראי על הפעלת מרכז המידע למשפחות הנפתח בעת הצורך.

במצבי חירום ובאירועים רבי נפגעים העובדים הסוציאליים פרוסים באתרים השונים המוקמים בבית החולים: בחדר מיון, באתר קליטת משפחות, באתר זיהוי אלמונים ובאתר נפגעי דחק.

תפקידי העובדים הסוציאליים בשעת חירום

  • לרכז מידע לגבי הנפגעים.
  • מתן מידע באופן אישי וטלפוני.
  • ליווי המשפחות ויצירת הקשר עם הפצועים.
  • סיוע בפתרון בעיות מיידיות של הפצועים והמשפחות.
  • סיוע באיתור משפחות ואיסוף מידע על מאושפזים.
  • תיאום עם גורמים מטפלים בביה"ח ומחוצה לו.
  • סיוע בהליך השחרור מבית החולים והפנייה להמשך טיפול בקהילה.
  • טלפון בשעת חירום : 1255188 (לאחר פרסום בתקשורת).