עבודה סוציאלית בשעת חירום

אודות השרות

אירועי אסון וחירום פוגעים בשגרת החיים, הן ברמת הפרט והרשת החברתית העוטפת אותו, והן ברמת האוכלוסייה. חשיפה לאירועים מסוג זה עלולה להיות מלווה בתגובות פיזיולוגיות (קיפאון, אי שקט מוטורי, רעידות בלתי נשלטות), בתגובות רגשיות (חרדה, הצפה, תחושות בלבול) ובתגובות התנהגותיות. בשעת חירום העבודה הסוציאלית בבריאות מתמחה באבחון ובטיפול במכלול הגורמים הרגשיים והמשפחתיים, בתמיכה בצוותים המטפלים וביצירת ממשקים עם השירותים השונים בקהילה, כאשר הטיפול בנפגעים נעשה תוך שמירה על עקרון רצף הטיפול.

תפקידי העובדים הסוציאליים בשעת חירום:

  • לרכז מידע לגבי הנפגעים.
  • מתן מידע באופן אישי וטלפוני.
  • ליווי המשפחות ויצירת הקשר עם הפצועים.
  • סיוע בפתרון בעיות מיידיות של הפצועים והמשפחות.
  • סיוע באיתור משפחות ואיסוף מידע על מאושפזים.
  • תיאום עם גורמים מטפלים בביה"ח ומחוצה לו.
  • סיוע בהליך השחרור מבית החולים והפנייה להמשך טיפול בקהילה.