עבודה סוציאלית במכון להתפתחות הילד

על העבודה במכון

במסגרת המכון להתפתחות הילד, פועל צוות עובדות סוציאליות, עו"ס נוספת עובדת במסגרת המעון השיקומי לילדים עם ליקויים התפתחותיים, הפועל במסגרת המכון.
התפיסה המאפיינת את העבודה הסוציאלית במכון הינה תפיסה מערכתית, הרואה את הילד בהקשר של מערכות החשובות בחייו - הוריו, משפחתו הגרעינית והמורכבת והקהילה בתוכה הוא חי. הטיפול הינו טיפול רגיש תרבות, המתייחס גם לערכים האתניים, הדתיים והתרבותיים של הילד ומשפחתו. העובדות הסוציאליות במכון עובדות כחלק מצוות רב מקצועי, הכולל בנוסף רופאים, פסיכולוגים, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, קלינאיות תקשורת, אחות וצוות אדמיניסטרטיבי.

כל ילד עובר אבחון מקיף על פי צרכיו על ידי הצוות הרב מקצועי.

במסגרת האבחון נעשית על ידי העו"ס הערכה משפחתית כחלק מתהליך הקלט (אינטייק). בסוף תהליך האבחון מתקיים דיון רב תחומי (ישיבת צוות) בו נוטלת העו"ס חלק ובו מגיעים להחלטה משותפת לגבי אבחנה וטיפול בילד ובמשפחה על פי צרכים אינדיבידואלים.

במסגרת המכון מוצעים טיפולים שונים על ידי העו"סיות כחלק מהצוות הפסיכו-סוציאלי וביניהם הדרכות הורים פרטניות וזוגיות אודות מגוון רחב של נושאים (ביניהם: הצבת גבולות וסמכות הורית, בעיות התנהגות והתמודדות המשפחה עם לידה של ילד עם קושי התפתחותי). כמו כן, מתקיימות קבוצות טיפוליות שונות. בנוסף, ניתן מידע לצורך מיצוי זכויות מול מערכות הביטוח הלאומי, קופות חולים, מסגרות חינוכיות, ארגונים בקהילה ורשויות מקומיות.
הטיפולים הינם מסובסדים וניתנים בכפוף להתחייבות קופות חולים טופס 17.