מינוי אפוטרופוס

פרוצדורות במינוי אפוטרופוס

על פי חוק זכויות החולה התשנ"ו, לא יינתן טיפול למטופל אלא אם נתן המטופל את הסכמתו לטיפול מדעת. כאשר המטופל אינו כשיר מבחינה רפואית לתת הסכמה לטיפול מדעת, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך כפי שנקבע בחוק (כאשר המטופל במצב חירום- די בחתימה של 3 רופאים לצורך הטיפול). ההסכמה יכולה להינתן ע"י אפוטרופוס שהתמנה בצו בית משפט, בית דין, כוח החוק וערכאה מוסמכת כגון בית משפט לענייני משפחה או מיופה כוח- שמונה בעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים. הגוף האחראי והמתאם בבית החולים בין הגורמים המטפלים בפניה לבית המשפט, הינו השרות לעבודה סוציאלית בבית החולים. ניתן לפנות אליו בהתאם לצורך.
ההליך מתבצע תוך מתן תמיכה נפשית/רגשית לבני המשפחה.
בני המשפחה מקרבה ראשונה של החולה, נדרשים להגיע לביה"ח לצורך מילוי הטפסים.

יש להצטייד בתעודת זהות.

העובדת הסוציאלית תכין דו"ח סוציאלי, תצרף תעודה רפואית ותחתים את קרוב המשפחה על הסכמתו להתמנות כאפוטרופוס לגופו של החולה, וקרובי המשפחה האחרים יחתמו על הסכמתם למינוי זה. המשפחה מופנית לבית המשפט לביצוע צו אפוטרופסות.